Dịch vụ hỗ trợ qua mạng

TPT Miền Nam thực hiện hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, email và skype. Trong trường hợp phức tạp cần cài đặt phần mềm thì TPT Miền Nam sẽ hỗ trợ bằng cách điều khiển từ xa máy tính của bạn qua phần mềm TeamViewer.

Bạn thực hiện 3 bước sau để giúp TPT Miền Nam có thể hỗ trợ bạn qua Teamviewer:

  1. Tải file TeamViewer sau về máy mình rồi chạy.
    http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_vi.exe
  2. Gửi “ID của bạn” và “Mật khẩu” cho TPT Miền nam.
  3. TPT Miền Nam sẽ dùng ID và mật khẩu ấy để hướng dẫn và thao tác ngay trên máy bạn từ văn phòng của chúng tôi.

ID và Mật khẩu này chỉ dùng được 1 lần. Khi bạn tắt TeamViewer thì TPT Miền Nam sẽ không bao giờ điểu khiển máy bạn được nữa (trừ khi bạn bật lại TeamViewer và gửi lại ID, Mật khẩu mới)

Ví dụ
tptdental-hotroteamviewer

Hỗ trợ trực tuyến

hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat
Kinh doanh
Liên hệ : Thuận - 0916.080.945
Email: ducthuan@tptdental.vn


Nhấn vào đây để chat
Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ : Trí - 0916.080.946
Email: phantri@tptdental.vn

Video clip